Palmehat

(94) Anekdotiskt kunskapande

Det är alltid lite uppseendeväckande när en vetenskapsman torgför anekdotiskt kunskap. Som här en docent i internationell politik. Docentens ärende är att desavouera Olof Palme så här trettio år efter hans frånfälle och ändra lite på historieskrivningen.  Som vetenskapskvinna torde/borde Docenten veta att grundläggande statistisk i all opinionsrelation är att 5% är mycket emot, 30 % emot, 30 % varken eller, 30 % för och 5% mycket för. Det är den relationen hon måste förhålla sig till och eventuella signifikanta förändringar. ”Av den stora mängd kommentarer jag fått, via mejl och i sociala medier, kan jag emellertid konstatera att vi var många, väldigt många, som inte såg Palme som någon samlande landsfader, varken före eller efter hans bortgång.” Som svar på ”Visserligen arrangerades begravningen av Socialdemokraterna, men att han då enligt skribenten skulle ses som ett partis ledare snarare än folkets är nonsens. Jag var där på gatorna den 15 mars 1986 i Stockholm – svenska folket sörjde djupt oberoende av politisk hemvist. Var var A-S D då?” är det nonsens och i den ärliga redovisningens namn är också påpekandet att vederbörande gick på gatan 1986 i det här sammanhanget också nonsens.

Annonser