Karl Marx

(88) TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL

Trots åtagandet med B100gg tar abc.d tillfället att meddela att ett tillfälligt uppehåll pågår. Lägenheten ska renoveras (läs:gentrifieras) och mycket damm kommer att uppstå varför datorn ställs undan tills vidare. Alltså tillsvidareundanställd till skillnad från det lite kortare tillsvidareanställd. Men jag ska lämna ett politiskt förslag på vägen.

Detta är mitt första politiska förslag någonsin.

I min ungdom var alla blivande män ålagda att göra lumpen. 12 månaders statstjänstgöring som vapenför eller ej vapenför. Några vägrade och fick fängelse. I dag är alla människor ålagda att arbeta och för att arbeta måste man antingen driva ett fungerande företag i egen regi eller vara tillsvidareanställd hos någon annan. Mellanläget med tillfälliga anställningar som inte är frivilliga är inte värdigt. Mitt förslag är att man med ett antal av dessa tillfälliga anställningar kan kvalificera sig för för att vara tillsvidareundanställd. Gärna samma tid som gäller för att kvalificera sig till en tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd. Man kommer att officiellt tillhöra reservarbetsarmén som ju redan Karl Marx skrev om och kan som sådan erbjudas tillsvidarearbete eller tillfälliga anställningar då tillsvidareundanställningen tillfälligt lämnas för att återtagas när så blir aktuellt. En sorts medborgarlön som låter mycket bättre och värdigare, och framförallt billigare, än FAS 3. Med medborgarlön bör man deltaga i någon statlig utbildning som man själv väljer. Medborgarlönen ska följa socialbidragsnormen med en tillökning på lämplig procent och naturligtvis sakna fattigmansreglerna inte gälla. Medborgarlönen kan också vara lägsta pensionen med ytterligare några procent i pensionens favör. Kan den tillsvidareundanställde skaffa sig inkomst av det lägre slaget så ska den dras från tillsvidareundanställslönen men kanske ge någon sorts bonusåterbäring upp till lägsta pensionsnivån. Förändringen finansieras genom att stänga ner FAS 3 och med den uppkomna plusspengen kan arbetsgivaravgiften kanske sänkas motsvarande.

För att inte hamna i jävsituationer så må detta förslag bara diskuteras av ålderspensionärer.

Samhället har nu gått in i den Postmoderna fasen, inte bara i realiteten utan också formellt.

Annonser

Deflationens mörkertal … 45 – #blogg100

Aningen självförvållat enligt Paul Krugman i New York Times i flertalet blogginlägg så går priserna ner samtidigt som Riksbankens sadomonetarister håller räntan högre än omvärldens. Det tål att tänka på. Förmodligen är det så att landet dräneras på pengar samtidigt som lönestocken minskar. Motsättningen mellan arbete och kapital går i dagen vilket poppar upp här och där som kuriös hatdebatt i åsiktsjournalistiken.

Alliansens ekonomiska insatser går i första hand ut på att sänka inkomsterna för folk på olika sätt för att därigenom öka vinsterna på kapital. Då kan lätt obalans uppstå. I början lätt och sedan svårare. När den gemensamma lönekakan för arbetet minskar så ökar profitkvoten och det blir utrymme för investeringar som dessutom kan öka obalansen om de inte är tillräckligt produktiva och allmänna, det vill säga ökar sysselsättningen så att profitkvoten kan hållas intakt, vilket de alltså inte synes vara. Profitkvoten är här det enda talet att hålla reda på men den förekommer inte ens i analysen i den borgerliga ekonomijournalistiken än mindre hos ekonomerna annat då som mörkertal och i mörkret lurar stagflationen. Lösningen är att öka lönekakan genom arbetsintensiva investeringar i infrastrukturen inte bara till det produktiva kapitalet utan också konsumtionskapitalet, det vill här säga vårdrelaterade satsningar. … nämnde jag kollektivavtal?